Valitse taso

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Puutarhassa leikkimässä (1).jpg

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat ohjattua toimintaa lapsille ja lapsiperheille avoimissa päiväkodeissa ja leikkikerhoissa täydentäen muita päivähoidon toimintamuotoja. Toimipisteitä on eri puolilla kaupunkia. Jokaisessa toimipisteessä työskentelee lastentarhanopettaja ja lastenhoitaja.

Toiminta on maksutonta ja tarkoitettu kaikille sekä kunnallisen että kunnan tukeman varhaiskasvatuksen ulkopuolella oleville alle kouluikäisille lapsille, heidän vanhemmilleen ja hoitajilleen.

Avoin päiväkoti

 • avoin päiväkoti on lapsiperheiden kohtauspaikka, jossa perheillä on mahdollisuus tutustua toisiin samanlaisessa elämäntilanteessa oleviin perheisiin ja saada vertaisryhmän kasvatuksellista tukea

 • toiminta pyrkii tukemaan lapsen kehitystä sekä vanhempia ja hoitajia heidän kasvatustyössään

 • avoimessa päiväkodissa toimitaan yhdessä: leikitään, lauletaan, askarrellaan, maalataan, leivotaan, tehdään retkiä yms. Yhteisten toimintahetkien ja vapaan leikin lomassa on mahdollisuus keskusteluun ja vuorovaikutukseen toisten aikuisten ja henkilökunnan kanssa

 • avoimessa päiväkodissa kaikki aikuiset toimivat yhdessä lasten kanssa, mutta päävastuu lapsesta on mukana olevalla aikuisella

 • tarjolla on kahvia, teetä ja mehua pientä maksua vastaan. Mukaan voi ottaa myös omat eväät.

 • avoimen päiväkodin toimintaan osallistuminen ei edellytä ennakkoilmoittautumista

Leikkikerho (3-5 -vuotiaille)

Leikkikerhon tavoitteena on:

 • tarjota lapselle monipuolista ohjattua toimintaa
 • totuttaa lasta toimimaan ryhmässä
 • herättää myönteistä suhtautumista uuden oppimiseen
 • tukea lapsen itsenäistymistä ja itsetunnon kehittymistä
 • tukea perheiden kasvatustyötä

Kerhossa ollaan ilman vanhempia 2,5-3 tuntia päivässä kahtena päivänä viikossa. Lapselle laitetaan kotoa mukaan omat pienet eväät. Lapset on vakuutettu kerhotoiminnan ajaksi. Kerhoon haetaan leikkikerhohakemuksella. Kerhotoimintaan osallistuminen on maksutonta.

Lisätietoja:
Sammonlahden avoin päiväkoti ja leikkikerho

Leirin avoin päiväkoti ja leikkikerho

Lauritsalan avoin päiväkoti ja leikkikerho

Voisalmen leikkikerho