Valitse taso

Varhaiskasvatus

Kotisivu pääsivu.jpg

Varhaiskasvatuksen ensisijaisena tavoitteena on edistää lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista yhteistyössä huoltajien kanssa. Kun lapsi voi hyvin, hänellä on mahdollisimman hyvät kasvun, oppimisen ja kehittymisen edellytykset. Hän nauttii yhdessäolosta lasten ja kasvattajien yhteisössä, sekä kokee iloa ja toimimisen vapautta kiireettömässä ja turvallisessa ilmapiirissä. Lapsi on kiinnostunut ympäristöstään, ja hän voi suunnata energiansa leikkiin, oppimiseen ja arjen toimiin itselleen sopivin haastein. Hyvinvoinnin edistämiseksi lapsen terveyttä ja toimintakykyä vaalitaan ja lapsen perustarpeista huolehditaan. Eri-ikäisten lasten kohdalla tämä tarkoittaa erilaisia asioita ja erilaisia toimintatapoja.

Varhaiskasvatus on myös lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä palvelu. Varhaiskasvatuksessa opitut tiedot ja taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimijuutta yhteiskunnassa. Lisäksi varhaiskasvatus tukee huoltajia kasvatustyössä sekä mahdollistaa heidän osallistumisensa työelämään tai opiskeluun.

Alle 3-vuotias lapsi
Alle 3-vuotiaan lapsen hoito on enimmäkseen hoivaa ja perustarpeista huolehtimista. Syöminen, nukkuminen, ulkoilu, leikki ja kahdenkeskinen aika aikuisen kanssa ovat lapselle tärkeimmät toiminnot. Lapsen kognitiivinen, emotionaalinen, sosiaalinen ja motorinen kehittyminen tapahtuu juuri näissä tilanteissa.

Alle 3-vuotias lapsi ei tarvitse vertaisryhmää ja eroa vanhemmistaan oppiakseen sosiaaliseksi. Turvallinen kiintymyssuhde ja minuuden kehittyminen vaativat pysyvät ihmissuhteet ja kahdenkeskistä aikaa. Siksi huoltajia kannustetaan hoitamaan lapsensa mahdollisuuksien mukaan kotona.

Yli 3-vuotias lapsi
Vähitellen lapsen kasvaessa hän alkaa kaivata enemmän leikkiseuraa ja kiinnostuu enemmän ympäröivästä maailmasta ja kaipaa oppimisen haasteita. Varhaiskasvatus, kuten esiopetuskin, on suunnitelmallista kasvatusta ja opetusta.

Varhaiskasvatus ja siihen kuuluva esiopetus sekä perusopetus muodostavat lapsen kasvun ja oppimisen kannalta johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden ja perustan elinikäiselle oppimiselle.