Valitse taso

 Painotusluokat    

Koulut voivat painottaa jonkin oppiaineen tai aineryhmän opetusta opetussuunnitelmassa päätetyllä tavalla. Painotus voi koskea kaikkia koulun oppilaita tai ainoastaan painotusluokkien oppilaita. Painotusluokilla opiskelu on vapaaehtoista ja oppilaspaikkaa tulee hakea.

Lappeenrannan kaupungin järjestämässä perusopetuksessa toimivat seuraavat painotusluokat:

1. Englanninkieliset luokat

Englanninkielistä opetusta järjestetään Kesämäen koulussa vuosiluokilla 1-6 ja Kesämäenrinteen koulussa vuosiluokilla 7-9. Opiskelun englanninkielisillä luokilla voi siis aloittaa 1. luokalla tai 7. luokalla. Lisätietoja englanninkielisestä opetuksesta saa kyseisten koulujen kotisivuilta. Koulutulokkaiden huoltajat saavat tietoa koulupaikan hakemisesta koulutulokkaan oppaasta.

2. Musiikkiluokat

Lappeenrannan kaupungin perusopetuksen musiikkiluokat toimivat Kimpisen koulussa. Musiikkiluokkalaisten soitonopetuksesta vastaa Lappeenrannan musiikkiopisto. Opiskelu musiikkiluokilla alkaa siis 3. vuosiluokalla ja jatkuu automaattisesti 9. vuosiluokan loppuun saakka. Toisen vuosiluokan oppilaiden huoltajille toimitetaan esitteet musiikkiluokista ja ohjeet oppilaspaikan hakemista varten.

3. Yläkoulujen painotukset 7. vuosiluokalta alkaen

Kimpisen koulussa toimii jääkiekon pelaamisen oppimista painottavat luokat. Kesämäenrinteen koulussa järjestetään englanninkielistä opetusta sekä liikuntaa painottavaa opetusta. Kimpisen koulussa toimii liikuntapainotteinen luokka. Lauritsalan koulussa toimivat hi-tech-, liikunta- ja taideluokat. Sammonlahden koulussa toimivat luonnontieteiden ja matematiikan opetusta painottavat luokat sekä liikunta-, kieli-  sekä taide- ja taitoainepainotteiset opintolinjat. Painotusluokkien opetus on esitelty tarkemmin kunkin koulun kotisivulla.

6.-luokkalaisten oppilaiden huoltajat saavat oppaan, jossa yläkoulujen painotusluokat on esitelty. Oppaassa on myös ohjeet oppilaspaikan hakemisesta painotusluokalle.

Edellä mainittuihin oppaisiin pääsee tämän sivun oikeassa laidassa olevista linkeistä.