Valitse taso

Perusopetuksen vastuualue

Myllymäen koulu.jpg


Perusopetukseen vastuualueeseen kuuluvat kaikki kaupungin peruskoulut. Perusopetuksen vastuualue huolehtii lisäksi esiopetuksen sisällöllisestä kehittämisestä.

Perusopetuksen vastuualue on jaettu maantieteellisesti viiteen palvelualueeseen yläkoulujen alueiden mukaisesti. Yläkoulun rehtori vastaa yläkoulun toiminnasta ja jokaisella alakoululla on rehtori, joka vastaa oman koulunsa toiminnasta. Yksi alueen alakoulujen rehtoreista toimii perusopetuksen palvelualueen esimiehenä ja on muiden alueensa alakoulujen rehtoreiden esimies.

Yläkoulun rehtori, perusopetuksen palvelualueen esimies sekä varhaiskasvatuksen palvelualueen esimies muodostavat alueen johtoryhmän, joka vastaa alueen yksiköiden yhteistyöstä toistensa kanssa sekä alueen yhteisistä kehittämishankkeista.

Perusopetuksen vastuualueen toiminnasta vastaa perusopetusjohtaja Mari Routti.

Mari Routti
etunimi.sukunimi@lappeenranta.fi
Villimiehenkatu 1
53100 Lappeenranta
puh. 040 837 2646
fax (05) 616 2913