Valitse taso

Lukioon hakeminen
  

Lukioon hakeminen.jpg

Hae lukioon osallistumalla yhteishakuun sekä täyttämällä lukion ainevalintakortti.

  1. Täytä yhteishakulomake netissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Lomake täytetään kotona vanhempien kanssa. Tarvittaessa saat lisätietoja ja apua koulusi opinto-ohjaajalta.
  2. Opintopolussa täytettävän yhteishaun hakulomakkeen lisäksi lukioon hakevat täyttävät myös lukion ainevalintakortin yhteishaun päättymiseen mennessä. Lappeenrannan yläkoulujen oppilaat täyttävät ainevalintakortin Wilmassa oman opinto-ohjaajan antaman ohjeistuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tulostaa ainevalintakortin oheisesta liitteestä.
    Täytetty ainevalintakortti palautetaan omalle opinto-ohjaajalle.

 

Hakuaika

Lukioon haetaan keväällä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa. Hakuaika on 21.2.2017-14.3.2017. Nettihakemuksen on oltava tallennettuna tai paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 14.3.2017 klo 15.00. On kuitenkin suositeltavaa hakea jo hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Lappeenrannassa ohjeena on, että haku tehdään viimeistään talviloman jälkeisellä viikolla.

 

Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen

Päätos lukioon valituista julkaistaan aikaisintaan 15.6.2017 lukioiden ilmoitustauluilla, ulko-ovissa ja kotisivuilla. Opiskelijaksi hakenut saa lukion rehtorilta postitse kirjeenä lukioonottopäätöksen aikaisintaan 16.6.2017. Lukiopaikka otetaan vastaan jättämällä alkuperäinen perusopetuksen päättötodistus lukion kansliaan. Lukiopaikka pyydetään ottamaan vastaan 15 - 19.6.2017 klo 15 mennessä, sillä siihen saakka lukioissa on ohjaushenkilöstöä antamassa lisätietoja. Otathan yhteyttä, jos et pääse käymään lukiolla näiden päivien aikana. Lukiopaikan voi ottaa vastaan 29.6.2017 saakka. Opiskelija ottaa paikan vastaan siinä lukiossa, johon hänet on valittu. Mikäli paikkaa ei ota vastaan määräaikaan mennessä, menettää valittu opiskeluoikeutensa. Jos lukioon valittu ei ota paikkaa vastaan, ilmoitetaan peruutuksesta mahdollisimman pian siihen lukioon, johon on tullut valituksi. Huomautus mahdollisesta virheestä opiskelijavalinnassa on tehtävä kirjallisena 20.6.2017 mennessä Asiakaspalvelu Winkkiin Lappeenrannan kaupungintalolle, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Lukioonottopäätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ohjeet ovat lukioonottopäätöksen liitteenä.