Palvelut
Valitse taso

Lukioon hakeminen
  

Lukioon hakeminen.jpg

Hae lukioon osallistumalla yhteishakuun sekä täyttämällä lukion ainevalintakortti.

  1. Täytä yhteishakulomake netissä osoitteessa www.opintopolku.fi. Lomake täytetään kotona vanhempien kanssa. Tarvittaessa saat lisätietoja ja apua koulusi opinto-ohjaajalta.
  2. Opintopolussa täytettävän yhteishaun hakulomakkeen lisäksi lukioon hakevat täyttävät myös lukion ainevalintakortin yhteishaun päättymiseen mennessä. Lappeenrannan yläkoulujen oppilaat täyttävät ainevalintakortin Wilmassa oman opinto-ohjaajan antaman ohjeistuksen mukaan. Ulkopaikkakuntalaiset voivat tulostaa ainevalintakortin oheisesta liitteestä.
    Täytetty ainevalintakortti palautetaan omalle opinto-ohjaajalle.

 

Hakuaika

Lukioon haetaan keväällä ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishaussa. Hakuaika on 23.2—15.3.2016. Nettihakemuksen on oltava tallennettuna tai paperihakemuksen on oltava perillä Opetushallituksessa viimeistään 15.3.2016 klo 15.00. On kuitenkin suositeltavaa hakea jo hyvissä ajoin ennen hakuajan päättymistä. Lappeenrannassa ohjeena on, että haku tehdään viimeistään talviloman jälkeisellä viikolla.

 

Yhteishaun tulokset ja lukiopaikan vastaanottaminen

Päätos lukioon valituista julkaistaan aikaisintaan 16.6.2016 lukioiden ilmoitustauluilla, ulko-ovissa ja kotisivuilla. Opiskelijaksi hakenut saa lukion rehtorilta postitse kirjeenä lukioonottopäätöksen aikaisintaan 17.6.2016.
Lukiopaikka otetaan vastaan jättämällä alkuperäinen perusopetuksen
päättötodistus lukion kansliaan viimeistään 30.6.2016. Lukiopaikka pyydetään kuitenkin ottamaan vastaan 20.6.2016 klo 15 mennessä, sillä siihen saakka kouluissa on ohjaushenkilöstöä antamassa lisätietoja. Opiskelija ottaa paikan vastaan siinä lukiossa, johon hänet on valittu. Mikäli paikkaa ei ota vastaan määräaikaan mennessä, menettää valittu opiskeluoikeutensa. Jos lukioon valittu ei ota paikkaa vastaan, ilmoitetaan peruutuksesta mahdollisimman
pian siihen lukioon, johon on tullut valituksi. Huomautus mahdollisesta virheestä opiskelijavalinnassa on tehtävä kirjallisena 21.6.2016 mennessä Asiakaspalvelu Winkkiin Lappeenrannan kaupungintalolle, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta. Lukioonottopäätökseen voi hakea muutosta kirjallisella valituksella Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Ohjeet ovat lukioonottopäätöksen liitteenä.