Valitse taso

Lukiokoulutus

Lukiokoulutus.jpg

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyviksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoiden edellytyksiä elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.

Lukiokoulutuksen järjestäminen Lappeenrannassa

Lappeenrannassa on kaksi kaupungin ylläpitämää lukiota:  Lappeenrannan Lyseon lukio sekä Kimpisen lukio. Kimpisen lukion yhteydessä on Kimpisen aikuislukio. Lukiot tekevät yhteistyötä muiden 2. asteen oppilaitosten ja korkea-asteen oppilaitosten kanssa.

Aikuislukiossa voi suorittaa lukion koko oppimäärän tai aineopiskelijana yksittäisiä lukiokursseja eri oppiaineissa. Aikuislukio-opinnot järjestetään pääsääntöisesti lähiopetuksena. Ammatillisten oppilaitosten opiskelijat voivat osallistua aikuislukion kursseille sekä suorittaa ylioppilastutkinnon.