Korkotukilainat

Vuokra- ja asumisoikeustalot

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) myöntää korkotukilainoja vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen, vuokra- ja asumisoikeustalojen perusparannushankkeisiin sekä vuokra-asuntojen tai vuokratalojen hankintaan.

Lainaa voi saada kunta ja muu julkisyhteisö, ARA:n nimeämä yleishyödylliseksi yhteisö tai osakeyhtiö, jonka edellä mainitut yhteisöt tosiasiallisesti omistavat.

Takauslainat

Vuokra- ja asunto-osakeyhtiötalot

ARA voi hyväksyä vuokra-asuntojen uudisrakentamiseen ja asunto-osakeyhtiöille perusparannukseen myönnettävän lainan takauslainaksi. Takauslainaa koskevat tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät ARA:n internetsivuilta

ARA:n tuet 2016

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt