Palvelut
Valitse taso

Korjausavustukset

Korjaus- ja energia-avustuksia myöntävät osittain kunnat, osittain Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). Kuntien myöntämiä korjausavustuksia ovat vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustusten sekä kuntotutkimusavustus kosteusvaurioituneeseen, terveyshaittaa aiheuttavaan rakennukseen.

Tämän vuoden osalta hakuaika päättyi 24.3.2016.

Hakuohjeet ja lomakkeet löytyvät kunkin avustusmuodon omalta sivulta ARAn internetsivuilta

1. Vanhusten ja vammaisten asunnot

Korjausavustuksen edellytyksenä on, että ympärivuotisessa asuinkäytössä olevassa asunnossa asutaan pysyvästi ja ruokakunnasta ainakin yksi henkilö on vähintään 65-vuotias tai vammainen.

Avustus on enintään 40 % ja erityisestä syystä enintään 70 % hyväksytyistä kustannuksista.

Avustuksen myöntää kunta. Päätös avustuksen myöntämisestä on lähtökohtaisesti saatava ennen töiden aloittamista. Asuntoa on käytettävä avustuksensaajan asuntona viiden vuoden ajan avustuksen myöntämisestä. 

Tukea ei voida myöntää, mikäli hakijaruokakunnalla on tuloja tai varallisuutta siinä määrin, että se kykenee korjaamaan asuntonsa ilman avustusta.

Asunnossa asuvan ruokakunnan pysyvät yhteenlasketut bruttokuukausitulojen enimmäismäärät ovat:

 Henkilöluku     1     2     3     4 
 Tulot (brutto) €/kk   1 760    2 940     3 920    4 995 

 

ruokakunta, johon kuuluu rintamaveteraani tai hänen leskensä

 Henkilöluku     1     2     3     4 
 Tulot (brutto) €/kk   2 290    3 820    5 100    6 500 

 

Yli 4 henkilön ruokakunnissa tulojen enimmäismääriä korotetaan 875 €/lisähenkilö.

Korjausavustuksia haetaan lomakkeilla ARA 35 ja 35L. Lomakkeet löytyvät myös ARAn kotisivuilta.

2. Kuntotutkimusavustus

Kuntotutkimusavustusta myönnetään kosteusvaurioituneisiin, terveyshaittaa aiheuttaviin asuinrakennuksiin. Avustuksen myöntämisen edellytys on, että kunnan terveysviranomainen on todennut terveyshaitan.

Avustusta voidaan myöntää enintään 50 % kuntotutkimuksen hyväksytyistä kustannuksista.

Kuntotutkimusavustusta haetaan lomakkeella ARA 36a. Lomake löytyy myös ARAn kotisivuilta.

 Lisätietoja: 

Yhteyshenkilöt