Etusivu PalvelutAsuminenLainat ja avustukset

Lainat ja avustukset

Valtion varoista myönnetään asumiseen ja rakentamiseen liittyviä lainoja ja avustuksia.

Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) voi hyväksyä korkotukilainaa asuntojen uudistuotantoon, perusparannukseen ja hankintaan. ARA myös hyväksyy takauslainoja vuokratalojen rakentamiseen sekä asunto-osakeyhtiötalojen perusparantamiseen.

Lainoituksen määrästä ja painotuksista päättää eduskunta vuosittain. Valtioneuvosto vahvistaa tämän jälkeen käyttösuunnitelmassa lainoituksen alueelliset ja muut käyttöperusteet.

Valtion varoista myönnetään korjaus- ja energia-avustuksia sekä erityisryhmien investointiavustuksia eri väestöryhmien asuinolojen parantamiseen. Lisäksi avustuksia myönnetään uusien asuinalueiden infrastruktuurin rakentamiseen sekä aravavuokratalon purkamiskustannuksiin, asuinalueiden kehittämiseen sekä asumisneuvojatoimintaan. Avustuksia myöntää kunta tai ARA avustuslajista riippuen.

ARA antaa ohjeet avustusten hakemisesta, myöntämisestä ja maksamisesta sekä valvoo järjestelmän toimintaa kunnissa. Kunnat ilmoittavat hakuajan päätyttyä ARAlle määrärahatarpeensa myöntämiinsä avustuksiin ja ARA osoittaa määrärahaosuudet kunnille.

Ohjeita erilaisista lainoista ja avustuksista sekä lomakkeet niiden hakemiseen löytyvät ARA:n sivuilta.

Lisätietoja:

Yhteyshenkilöt