Valitse taso

Ruokia Maailmalta marras-joulukuu 2016

Marras-joulukuussa toteutettiin yhdessä Lappeenrannassa toimivan Naapuriäidit -hankkeen kanssa Ruokia Maailmalta kerhosarja. Yhteensä kerhoja järjestettiin viisi kertaa, joissa kaikissa oli oma teemansa. Kerhoissa tutustuttiin uusiin ruokakulttuureihin ja erilaisiin tapohin näiden kulttuurien edustajien johdolla porukassa kokaten ja ruokaillen. Kerho oli kaikille avoin ja maksuton, ja se houkuttelikin kerta toisensa jälkeen asukkaita yhteisen tekemisen ääreen. Kerhoin teemoina olivat Turkki, Aasia (Japani-Kiina), Romania-Venäjä, Ruanda sekä Suomi-Viro. Kerhot pidettiin yhtä kokoontumista lukuun ottamatta Sammonlahden ja Kimpisen koulujen kotitalousluokissa, jotka rehtorit ja opettajat meille ystävällisesti antoivat käyttöömme. 

Kerhoihin osallistui joka kerralla keskimäärin 15 henkilöä. 

IMG_9624.JPG

 

Talkoot Mälkiällä Saimaan kanavan varrella, 8.10.2016

Mälkiä-Kanavansuun asukasyhdistys organisoi kaikille asukkaille avoimen talkootapahtuman, jonka tarkoituksena oli tiivistää Mälkiän kaupunginosan asukkaiden yhteisöllistä toimintaa ja tutustuttaa alueen asukkaita toisiinsa. Yhteisvoimin kohennettiin myös alueen viihtyisyyttä raivaamalla vesakoitunut kanavan varren puisto. Raivaustöiden ansiosta puistossa on tulevaisuudessa mahdollisuus järjestää muita yhteisöllisiä tapahtumia, kuten asukkaiden yhteisiä piknikejä tai pelitapahtumia.

Talkoisiin osallistui yhteensä yli 30 alueen asukasta. Talkoolaiset saivat ideoida tulevaa toimintaa työn lomassa sekä evästauolla.  

14563579_10154617525126118_2308363041131708764_nettiin.jpg

14573027_1201897479883533_2523711194021050138_nettiin.jpg

 

 

 

 

 

 

 

 

Valokuvakävely Sammonlahdessa, 27.-28.9.2016

Syyskuun lopussa Sammonlahdessa järjestettiin hankkeen tuella Valokuvakävely. Idea valokuvaukseen liittyvästä työpajasta oli tullut sosiaaliopiskelijalta, ja toimenpide muotoituikin kävelyn muotoon asukasehdotuksen pohjalta. Valokuvakävelyn ohjaajaksi saimme paikallisen valokuvaajan Mikko Vennon, joka itse elää näkövamman kanssa. Toimenpiteen ajatuksena oli saada asukkaat tarttumaan luovaan tekemiseen ilman ennakkoluuloja omista rajoitteistaan. 

Valokuvakävely Sammonlahdessa koostui Mikon puheosuudesta, joka käsitteli hänen omaa historiaansa ja elämäänsä näkövamman ja muiden rajoitteiden kanssa. Motivoivan keskusteluosuuden jälkeen osallistujat pääsivät testaamaan simulaatiolaseja, jotka auttavat tervesilmäisiä havainnoimaan erilaisia näkövammoja. Päivän lopuksi tehtiin asukkaiden toiveiden pohjalta parin kilometrin mittainen kävely, jonka aikana kuvattiin maisemia Mikon ammattilaistason kameralla. Näistä kuvista rakennttiin näyttely Sammonlahden asukastilaan lokakuun lopussa. 

 20161020_100435_resized.jpgIMG_8770.JPG

 

 

Luontoliikunta ja erätaidot -kurssi, syyskuu 2016

Syyskuun alussa toteutettiin asukasidean pohjalta luontoliikkumisen kurssi. Kurssi piti sisällään kaksi teoriatuntia. jotka pidettiin Sammonlahden ja Lauritsalan asukastiloissa,  sekä retkipäivän Kiukkaanlammen laavulle. Kurssin aikana asukkaat pääsivät opettelemaan mm. kartanlukutaitoja ja karttamerkkejä, ottamaan suuntaa kompanssia apuna käyttäen sekä tunnistamaan eri sienilajikkeita. Lisäksi retken aikana tutkailtiin yhdessä myös erilaisia luonnon merkkejä, joiden avulla pystyy tarvittaessa päätelemään esimerkiksi ilmansuunnan.

Kurssille osallistui reilut parikymmentä lappeenrantalaista. Kurssin tavoitteina oli asukkaiden yhteisen tekemisen ja osallisuuden lisääminen sekä toimintakyvyn parantaminen. Moni osallistuja kertoi luonnossa tapahtuvan yhteisen tekemisen vahvistaneen heidän hyvinvointiaan sekä antaneen luottamusta lähteä retkeilemään myös omatoimisesti. Kurssin vetäjänä toimi liikunnanohjaaja Satu Jaatinen. 

IMG_7472.JPG

Monikulttuurinen karnevaali 30.7.2016

Lappeenrannan keskustassa järjestettiin heinäkuun lopussa Monikulttuurinen karnevaali, jonka ohjelma sisälsi monipuolisia musiikki- ja tanssiesityksiä sekä ruokamaistiaisia eri maiden keittiöistä. Tapahtumalla haluttiin helpottaa erikulttuuristen ja kantaväestön tutustumista toisiinsa sekä vähentää yksinäisyyttä, syrjäytymistä sekä ennakkoluuloja. Tapahtuman ideoinnista ja järjestelyistä vastasi Ruandasta Suomeen muuttanut Mediatrice Nyiramugisha. Tapahtumaan osallistui kolmisenkymmentä henkilöä joko esiintyjän tai ruokamaistattajan roolissa. Tapahtuma keräsi kävelykatu Oleksille noin 400 asukasta seuraamaan ohjelmaa, tutustumaan eri ruokakulttuureihin ja osallistumaan mukavan kesäpäivän viettoon.

 
IMG_5769_nettiin.jpg