Valitse taso

Länsialueen palveluverkon valmistelu

Kaupunki varautuu lähivuosina uudistamaan palveluita sekä korjaamaan että rakentamaan uusia julkisia rakennuksia Lappeenrannan länsialueella. Ennen päätöksentekoa tutkitaan, mitä kannattaa korjata ja minne pitää rakentaa kokonaan uutta. Tämä palveluverkkotarkastelu kattaa päiväkotien ja koulujen sijoituspaikkojen lisäksi myös muut kaupungin palvelut, kuten nuorisotilat, kirjastot ja liikuntapaikat. Samassa yhteydessä kartoitetaan myös sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden tilatarpeita alueella.

Tarkasteltava alue ulottuu Kuusimäestä ja Kourulasta Lavolan ja Sammonlahden kautta Rutolaan ja Laptonniemeen saakka. Siinä otetaan huomioon alueelle suunniteltu asuntorakentaminen ja kasvava asukasmäärä.

Asukkaiden toivotaan tutustuvan tehtyihin selvityksiin, osallistuvan asukastilaisuuksiin ja keskusteluun muun muassa Otakantaa.fi-palvelussa. Palautetta voi antaa myös toimittamalla näkemykset kirjallisesti Asiakaspalvelukeskus Winkkiin, Villimiehenkatu 1, 53100 Lappeenranta tai sähköpostilla kirjaamo@lappeenranta.fi .

Valmistelumateriaali on nähtävänä myös Asiakaspalvelukeskus Winkissä kaupungintalolla 5.5.2015 lukien.

Asiaa esitellään seuraavan kerran kuntalaisille tammikuussa 2016.

Kaupunginvaltuusto tekee palveluiden sijoittumista ja korjaus- ja uudisrakentamista koskevan linjauspäätöksen huhti-toukokuussa 2016. Tämän jälkeen valmistellaan tarvittavat kaavamuutokset ja rakentamishankkeiden suunnittelu voi alkaa. Tavoitteena on, että ensimmäiset uudet päiväkoti- ja koulutilat ovat valmiina syksyllä 2019. Rakentaminen ja peruskorjaukset jatkuvat 2020-luvulle.

 • Tavoitteeet

  Tavoitteeet

  Tiivistelmä uudistuksen tavoitteista.
  Lue lisää
 • Ota kantaa ja kysy!

  Ota kantaa ja kysy!

  Ota kantaa esitettyihin vaihtoehtoihin ja anna palautetta! Palautekanava ja keskustelu on auki 31.8.2015 asti.
  Siirry keskusteluun