Valitse taso

Maahanmuuttajien asukasraati

Keväällä 2014 kokoontunut maahanmuuttajakansalaisraati esitti, että kaupunkiin tulisi perustaa maahanmuuttajatoimikunta/-neuvosto, johon jäseniksi valitaan Lappeenrannassa asuvia ulkomaalaislähtöisiä asukkaita. Tehtävänä olisi miettiä toimintatapoja, joilla kaupunkiin muuttaneet ulkomaalaiset saadaan aktivoitua osallisiksi arkeen ja yhteiskuntaan. 

Kaupunginhallituksen Tulevaisuusjaosto päätti 18.9.2014 kokouksessaan antaa tehtäväksi asettaa ja kutsua koolle ulkomaalaisväestöstä koostuva asukasraati. Raadin tehtävänä on kaupungin ja kaupungin kansainvälisen väestön keskinäisen vuorovaikutuksen edistäminen ja ulkomailla syntyneiden asukkaiden osallisuuden aktivointi.  

Nettikuva.jpgLappeenrantalainen maahanmuuttaja
- Olet tervetullut mukaan osallistumaan ja vaikuttamaan!

Lappeenrannassa asuu noin 3.000 ulkomaalaista. Se on 4 % kaupungin väkiluvusta.

Lappeenrannan kaupunki kutsuu täällä asuvia ulkomaalaisia osallistumaan ja vaikuttamaan yhdessä suomalaisen kantaväestön kanssa. Lappeenrannan kaupunginhallituksen tulevaisuusjaosto on päättänyt maahanmuuttajien kansalaisraadin esityksestä perustaa Lappeenrantaan ulkomaalaisväestöstä koostuvan asukasraadin. (18.9.2014)

Etsimme uuteen monikulttuuriseen asukasraatiin Lappeenrannassa asuvia ulkomaalaisia!

Maahanmuuttajista koostuvan asukasraadin tehtävänä on edistää kaupungin ja sen kansainvälisen väestön keskinäistä vuorovaikutusta ja aktivoida maahanmuuttajia osallistumaan aktiivisesti kaupungin toimintaan.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan ja vaikuttamaan asioihin, lähetä emaililla asukasyhteyshenkilö Pia Haakanalle;

  • nimesi
  • osoitteesi
  • email -osoitteesi
  • puhelinnumerosi
  • kerro samalla lyhyesti itsestäsi ja milloin ja mistä olet muuttanut Lappeenrantaan.
      

viimeistään 17.1.2015

Voit ilmoittautua myös alla olevalla nettilomakkeella.

Monikulttuurinen asukasraati tulee toimimaan samalla tavalla kuin muutkin asukastoiminnan alueraadit. Tuleva toimintakausi on 2014 - 2016 / kevään 2017 kuntavaalit. Mukaan saa liittyä kesken toimintakauden. Raadin jäsenet valitsevat puheenjohtajan keskuudestaan ja asukasyhteyshenkilö toimii sihteerinä. Kokouksia pidetään vuosikellon mukaan vähintään kaksi vuodessa, tarvittaessa ueasemminkin. Osallistuminen on vapaaehtoista ja kokouspalkkioita ei makseta, kuten ei muussakaan alueraatitoiminnassa.

Lisätietoja:

Pia Haakana asukasyhteyshenkilö, Lappeenrannan kaupunki
puh. 040 5494 740 / sähköposti: pia.haakana@lappeenranta.fi

Ilmoittaudu mukaan monikulttuuriseen asukasraatiin viimeistään 17.1.2015