Valitse taso

Länsialueen alueraati - läntinen kasvualue

Länsi-Lappeenranta on väestöltään tasapainoisesti ja hallitusti kasvava aluekeskus, jossa asukkailla on mahdollisuus valita eri elämänvaiheisiin soveltuvat laadukkaat asunnot palveluiden tuntumassa ja uudet laajahkot asuntoalueet Ruoholammella ja lähivuosina Lapatonniemessä.

Länsi-Lappeenranta on aktiivisuudestaan tunnettu alue yli 14.000 asukkaallaan, kaupunki tukee sen osallisuutta ja arvostaa asukastoiminnan kehittämistä voimavarana.

Toiminnan avoimuus ja tulevaisuudessa edelleen kehittyvät palvelu-, opiskelu- ja harrastusmahdollisuudet ovat kasvualueen valtteja. Kansainvälinen ilmapiiri ja monikult-tuurisuus ovat länsialueella arkipäivää.

Länsialueen alueraadissa ovat mukana:

Anu Hämäläinen, puheenjohtaja, Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Esko Huttunen, varapuheenjohtaja, Lappeenrannan länsialue
Ahti Nuottimäki, Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Kirsi Pennanen, Kuusimäki, Kourula ja Lavola
Eija Hirvonen, Lappeenrannan länsialue
Pia Immonen, Ruoholampi
Markku Hackman, aktiivinen toimija
Merja Sihvo, aktiivinen toimija
Anne-Liisa Lindgren, den oude, Sammonlahden asukastila, Ekra ry
Ville Manninen, aktiivinen toimija
Uki Voutilainen, aktiivinen toimija
Ville-Matti Rissanen, Ylioppilaskunta
Jukka Kääpä, yrittäjäedustaja

Länsialueen kaupunginosat:

Kuusimäki / Lentokenttä / Sammonlahti / Kourula / Skinnarila / Lavola / Uus-Lavola / Ruoholampi / Selkäharju / Rutola

Länsialueen alueraadin puheenjohtaja:

Anu Hämäläinen, Kuusimäki, Kourula ja Lavola asukasyhdistys
Sähköposti: anu.hamala @ gmail.com

Länsialueen alueraadin sihteeri
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana, Lappeenrannan kaupunki
Puh: 040 5494 740 / Sähköposti: pia.haakana@lappeenranta.fi