Valitse taso

Joutsenon alueraati – Lappeenrannan itäisin aluekeskus

Joutseno on laaja – kokonaisen entisen kaupunkikunnan alueen käsittävä – kaksi vireää taajamaa ja vehreän maaseudun sisältävä yli 10.000 asukkaan aluekeskus, joka tarjoaa asukkailleen erinomaiset kunnalliset ja kaupalliset peruspalvelut sekä erilaiset asumisvaihtoehdot avarassa ja viihtyisässä elinympäristössä Lappeenrannan itäosassa, Saimaan etelärannalla.

Joutsenon elinkeinoelämän perustana on vahva puunjalostus-, metalli-, leipomo- ja kemianteollisuus. Uutta elinvoimaa tuo Rauha-Tiuru -alueen matkailu- ja vapaa-aikakeskus kylpylähotelleineen, lomaosakkeineen, monitoimihalleineen ja muine vapaa-ajan aktiviteetteineen ja nopeutuvat liikenneyhteydet valtatie 6:n nelikaistaistamisen myötä.

Eri yhteisöjen edustajista ja asukasaktiiveista koostuva Joutsenon alueraati haluaa osaltaan olla vaikuttamassa Joutsenon ja laajemminkin koko kaupungin kehittämiseen toimimalla tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, osallistumalla omalla panoksellaan erilaisten Joutsenoa koskevien tapahtumien järjestelyihin ja välittämällä yhdessä sovittuja kehittämisehdotuksia kaupungin viranomaisten tiedoksi.

Joutsenon alueraadissa ovat mukana:

Mirja Rantala, puheenjohtaja, aktiivinen toimija 
Eija Hiilasvirta varapuheenjohtaja, aktiivinen toimija
Antti Arminen, Korvenkylän kyläyhdistys
Susanna Koponen, Karjalaisenkylä / Parjala
Päivi Melto Leppälä
Mika Luukkonen, Tiurun asukas- ja ympäristöyhdistys ry
Kerttu Ahokas, yrittäjä
Hannu Myllärinen, Joutsenon Kullervo
Mauno Nummela, Joutsenon kotiseutuyhdistys
Satu Putkisalo, Joutsenon kotiseutuyhdistys
Tuija Maaret Pykäläinen, aktiivinen toimija 
Riitta Pöllänen, aktiivinen toimija 
Kimmo Reponen, Joutsenon eläkeläiset ry
Heikki Laivamaa, Joutsenon koulun rehtori

Joutsenon alueraadin puheenjohtaja:

Mirja Rantala
Email: mrantala1 @gmail.com

Joutsenon alueraadin sihteeri:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana
Puh. 040 5494 740 / Sähköposti: pia.haakana@lappeenranta.fi