Valitse taso

Joutsenon alueraati – Lappeenrannan itäisin aluekeskus

Joutseno on laaja – kokonaisen entisen kaupunkikunnan alueen käsittävä – kaksi vireää taajamaa ja vehreän maaseudun sisältävä yli 10.000 asukkaan aluekeskus, joka tarjoaa asukkailleen erinomaiset kunnalliset ja kaupalliset peruspalvelut sekä erilaiset asumisvaihtoehdot avarassa ja viihtyisässä elinympäristössä Lappeenrannan itäosassa, Saimaan etelärannalla.

Joutsenon elinkeinoelämän perustana on vahva puunjalostus-, metalli-, leipomo- ja kemianteollisuus. Uutta elinvoimaa tuo Rauha-Tiuru -alueen matkailu- ja vapaa-aikakeskus kylpylähotelleineen, lomaosakkeineen, monitoimihalleineen ja muine vapaa-ajan aktiviteetteineen ja nopeutuvat liikenneyhteydet valtatie 6:n nelikaistaistamisen myötä.

Eri yhteisöjen edustajista ja asukasaktiiveista koostuva Joutsenon alueraati haluaa osaltaan olla vaikuttamassa Joutsenon ja laajemminkin koko kaupungin kehittämiseen toimimalla tiiviissä yhteistyössä alueen asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja yhteisöjen kanssa, osallistumalla omalla panoksellaan erilaisten Joutsenoa koskevien tapahtumien järjestelyihin ja välittämällä yhdessä sovittuja kehittämisehdotuksia kaupungin viranomaisten tiedoksi.

Joutsenon alueraadissa ovat mukana:

Rantala Mirja puheenjohtaja, aktiivinen toimija
Hiilasvirta Eija, varapuheenjohtaja, aktiivinen toimija
Ahokas Kerttu, aktiivien toimija
Pykäläinen Tuija Maaret, aktiivinen toimija
Lapakko Laura, aktiivinen toimija
Melto Päivi, Leppälä
Koponen Susanna, Karjalaisenkylä / Parjala
Huttunen Anu, Tiurun asukas- ja ympäristöyhdistys ry
Putkisalo Satu, Joutsenon kotiseutuyhdistys
Nummela Mauno, Joutsenon kotiseutuyhdistys
Reponen Kimmo, Joutsenon Eläkkeensaajat ry
Myllärinen Hannu, Joutsenon Kullervo

Joutsenon alueraadin puheenjohtaja:

Mirja Rantala
Email: mrantala1 @gmail.com

Joutsenon alueraadin sihteeri:
Asukasyhteyshenkilö Pia Haakana
Puh. 040 5494 740 / Sähköposti: pia.haakana@lappeenranta.fi

Esityslistat liitteineen - seuraava kokous 31.8.2017
Hauan mukaan alueraatitoimintaan!