Valitse taso

Kasvihuonekaasutase

Kasvihuonekaasupäästöjen laskenta on olennainen osa kuntien ilmastotyötä. Lappeenrannalle näitä on laskettu:

  • Omasta toimesta vuosille 1990, 1997, 2004 ja 2010
  • SYKE:n toimesta vuosille 2007 ja 2012.
  • CO2-raportin toimesta vuosille 2010-2012  

Päästöinventaariot tulee toteuttaa riittävän usein, jotta voidaan varmistaa tavoitteiden mukainen päästövähennys.  

Lappeenrannan ilmasto-ohjelman v. 2009 mukaisesti kuntapäästöjä vähennetään 30 % vuoden 1990 tasosta vuoteen 2020 mennessä. Alla olevassa kuvassa on esitetty tilanne vuoden 2010 taselaskennan jälkeen.

 

HINKU Kuntapäästöjen vähenemä

Kuva 1. Tilanne vuoden 2010 taselaskennan jälkeen

 

HINKU-kunnat

Lappeenranta liittyi HINKU-kuntien joukkoon 2014, jonka jälkeen Suomen Ympäristökeskus (SYKE) laski kunnalle vuosien 2007 ja 2012 tilanteet. HINKU-kuntien päästövähennystavoite on 80 % vähennys vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä.

 

HINKU Kuva 2 kuntapäästöt ilman teollisuutta vuosille 2007 ja 2012 (SYKE)

Kuva 2. Lappeenrannan kuntapäästöt ilman teollisuutta vuosina 2007 ja 2012 (SYKE)

 

Lappeenrannan kuntapäästöt ilman teollisuutta ovat vähentyneet n. 100 kt CO2-ekv vuodesta 2007 vuoteen 2012 (463 kt CO2-ekv).

 

HINKU Kuva 3 kuntapäästöt sektoreittain v. 2007 ja 2012 (SYKE)

Kuva 3. Lappeenrannan kuntapäästöt sektoreittain vuosina 2007 ja 2012 (SYKE)

 

Kohti hiilineutraalia kuntaa (HINKU) -hankkeen kunnat vähensivät vuosina 2007–2012 kasvihuonekaasupäästöjään keskimäärin 19 %. Lappeenrannan päästövähennys tälle ajalle on 18 %.

 

HINKU Kuva 4 HINKU-kuntien päästövähennyksessä 2007-2012 (SYKE)

Kuva 4. Lappeenrannan sijoittuminen Hinku-kuntien päästövähennyksessä 2007-2012 (SYKE)

 

CO2-raportti 

Lappeenrannan kuntapäästö asukasta kohti v. 2013 oli 5,4 tn CO2-raportin mukaan.

 

HINKU Kuva 5 kasvihuonekaasujen päästöjen kehitys vuosina 2008-2013 ilman teollisuutta (CO2-raportti 2014)

Kuva 5. Lappeenrannan kasvihuonekaasupäästöjen kehitys vuosina 2008-2010 ilman teollisuutta (CO2- raportti 2014)

 

HINKU Kuva 6 yli 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2012 ilman teollisuutta (CO2-raportti 2014)

Kuva 6. CO2-raportissa mukana olevien yli 70 000 asukkaan kuntien asukaskohtaiset päästöt vuonna 2012 ilman teollisuutta (CO2- raportti 2014)

 

HINKU Kuva 7 Kokonaispäästöjen vertailu ilman teollisuutta CO2-raportin kunnissa v. 2012 (CO2-raportti 2014)

Kuva 7. Kokonaispäästöjen vertailu ilman teollisuutta CO2- raportin kunnissa vuonna 2012 (CO2- raportti 2014)