Etusivu Kaupunkimme

Kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki idän ja lännen portilla

Lappeenranta on kasvanut ja kehittynyt runsaan sadan vuoden kuluessa Suomen suuriruhtinaskunnan leirikaupungista ja sittemmin itsenäisen Suomen varuskuntakaupungista kansainväliseksi yliopisto- ja matkailukaupungiksi.

Erityislaatuinen sijainti idän ja lännen rajaseudulla, pinta-alaltaan Euroopan neljänneksi suurimman järven – Saimaan – etelärannalla on edistänyt ja muovannut elinkeinoja sekä lisännyt kulttuuriin omaperäisiä vivahteita.

Hyviä kulkuyhteyksiä kaikkiin ilmansuuntiin on pidetty kautta historian tärkeänä edellytyksenä seudun elinvoimaisuudelle. Luonnonkauniit maisemat ja karjalainen ilmapiiri vetävät matkailijoita puoleensa.

Lappeenrannassa on noin 73 000 asukasta eli yli puolet Etelä-Karjalan maakunnan asukkaista. Etelä-Karjalan keskuskaupungin todellinen asukasmäärä kiipeää kuitenkin huomattavasti virallisen asukasluvun yläpuolelle laajan opiskelijajoukon ansiosta.

Osaamisesta yrittäjyyttä ja työpaikkoja


Merkittävänä Lappeenrannan vahvuutena on 1960-luvun lopulta alkaen ollut yliopisto. Elinkeinostrategian kärkenä on edistää osaamisesta kumpuavaa yrittäjyyttä: yliopistolla tehdyt innovaatiot muutetaan liiketoiminnaksi ja kaupunki muokkaa kasvulle otollista maaperää, johon rohkea yrittäjyys kotiutuu.

Yliopiston myötävaikutuksella uusia yrityksiä ja työpaikkoja syntyy korkean teknologian teollisuuteen samoin kuin sähkö- ja energiateollisuuteenkin. Yliopiston, ammattikorkeakoulun ja ammatillisen koulutuksen ansiosta tarjolla on asiantuntijoita, osaajia ja tekijöitä erilaisiin tuotannollisiin ja kaupallisiin tehtäviin.

Myös vihreistä ympäristötavoitteista ja jätteiden kierrättämiseen liittyvistä innovaatioista luodaan uutta liiketoimintaa. Samalla Lappeenrannasta kehitetään ympäristöystävällisten innovaatioiden testiympäristöä.

Vaikka perinteiset teollisuuden työpaikat ovatkin vähentyneet Suomessa, innovaatiot ja tulevaisuuteen kurkottavat investoinnit varmistavat Kaakkois-Suomelle jatkossakin merkittävän aseman Euroopan ja maailman metsäteollisuuskeskittymien joukossa.

Muun muassa Lappeenrannan Kaukaan teollisuusalueella toimiva maailman ensimmäinen puupohjaista biodieseliä valmistava biojalostamo on niittänyt maailmanlaajuista huomiota.

Palvelujen kaupunki

Jos piirrämme Lappeenrannan ympärille kehän reilun kahdensadan kilometrin säteellä, se yltää sekä Helsinkiin että Pietariin. Kehän sisällä asuvat noin kahdeksan miljoonaa ihmistä tarjoavat kaupankäynnille ja hyvinvointipalveluille pohjoisen Euroopan suurimman asiakaspotentiaalin.

Lappeenrannan matkailuelinkeinoa siivittävät muun muassa keskikaupungin tuntumassa sijaitseva kansainvälinen lentokenttä, satamastamme lähtevät viisumivapaat risteilyt Saimaan kanavaa pitkin Viipuriin, nopeat junayhteydet Pietarin ja Helsingin välillä sekä kaupungin itäosassa sijaitseva, Pohjoismaiden suurimpiin lukeutuva Rauhan matkailualue Holiday Club -viihdekylpylöineen.

Lappeenrannan kaupalliset palvelut ovat kehittyneet poikkeuksellisen monipuolisiksi varsinkin venäläismatkailun ansiosta. Pitkällä aikavälillä rajaliikenteen odotetaan lisääntyvän, vaikka Venäjän kulloinenkin taloustilanne ja sen myötä venäläisten ostovoima vaikuttavat kasvulukuihin.

Jotta yllättävien kausivaihteluiden vaikutuksia Lappeenrannan seudun elinkeinoelämässä pystyttäisiin tasaamaan, markkinointia suunnataan eri puolille Eurooppaa ja maailmaa.

Asukkaat mukaan vihreää Lappeenrantaa rakentamaan

Lappeenrannan tavoitteena on kehittyä johtavaksi uusiutuvan energian keskukseksi ja edelläkävijäksi Euroopassa. Vihreä voima kumpuaa Lappeenrannan teknillisen yliopiston kansainvälisesti tunnustetusta energia- ja ympäristötekniikan osaamisesta sekä Green Campuksesta.

Vihreän Lappeenrannan rakentamiseen tarvitaan kaikkia asukkaita. Busseissa matkustaminen on edullista ja asuinalueilta keskikaupungille polkee sujuvasti pyörällä. Lappeenrannalle myönnettiin Vuoden 2015 pyöräilykunta -tunnustus muun muassa pyöräreittien määrätietoisen kehittämisen ansiosta.

Oman asunnon energiankulutuksen seuraamiseen ja vähentämiseen kannattaa hakea vinkkejä energianeuvonnasta.

Suomen ensimmäinen sisämaan tuulipuisto Muukossa, valtatie kuuden varrella, on silmiin pistävin merkki Lappeenrannan vihreydestä. Mutta lappeenrantalaisten hiilijalanjälkiä vähentää sitäkin enemmän pääosin puuperäistä polttoainetta käyttävä Kaukaan biovoimala, joka tuottaa valtaosan kaupunkilaisten kaukolämmöstä.

Kun kaupunkia laajennetaan, uudisrakentamista ohjataan palvelujen ja valmiin infrastruktuurin tuntumaan.

Yhteinen asiamme on myös Pien-Saimaan suojelu, jossa suurin ponnistus on ollut laajasti mielenkiintoa herättänyt Kivisalmen pumppaamo.

Vuonna 2014 Lappeenranta ylsi 14 parhaan kaupungin joukkoon kansainvälisessä, ilmastonmuutoksen vastaisia toimia mittaavassa WWF:n Earth Hour City Challenge –kilpailussa.

Ikkuna Lappeenrannan vihreään osaamiseen on Green Energy Showroom.

Keskikaupunki uudistuu

Lappeenrannan keskustassa ostosmahdollisuudet, monipuoliset kulttuuripalvelut, historiallinen vanha kaupunki, satama ja järviluonto muodostavat ohittamattoman kokonaisuuden.

Useat meneillään olevat rakennushankkeet todistavat, että kaupunkia kehitetään määrätietoisesti. Rakennamme Lappeenrantaan keskustaa, joka houkuttelee asumaan, osallistumaan, harrastamaan ja ostoksille.

Tavoitteena on viihtyisä, kävelypainotteinen keskikaupunki, jossa viisaat joukkoliikenne- ja pysäköintiratkaisut, sujuvat kevyen liikenteen väylät sekä viheralueet täydentävät kokonaisuutta.

Lappeenranta on elävä ja moderni karjalaisen kulttuurin kehto, jossa tapahtumatoimintaa kehitetään määrätietoisesti. Kauppakeskuksen yhteydessä uusi kaupunginteatteri viitoittaa edelläkävijänä teitä tulevaisuuden teatterille, ja vanhassa kaupungissa eli linnoituksessa Kehruuhuone sykkii karjalaista elinvoimaa.